Contactgegevens Bruisend Lissabon

panorama_torredebelem

Contact, algemene voorwaarden en cookie policy

Contactinformatie Bruisend Lissabon.nl

Voor vragen specifiek over tickets mail naar webmaster@bruisendlissabon.nl. Opmerking: we verkopen zelf geen tickets, maar sturen u alleen door naar de juiste website! Voor vragen over tickets die u heeft gekocht, kunt u contact opnemen met de websites van tiquets.com / getyourguide.com

Voor overige opmerkingen of nuttige informatie mail naar webmaster@bruisendlissabon.nl

Cookiepolicy

Privacypolicy Cookies: We gebruiken analytische en functionele cookies om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. De volgende partners kunnen gebruik maken van cookies: Google Analytics (meten van het gebruik van de website met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Cookies worden 24 maanden opgeslagen) en AddThis (functionele social media share buttons en analyse van website verkeer).

Booking.com partnerprogramma, Getyourguide.com en Ticketbar.eu zijn onze affiliate based partners en hebben na doorlinken elk hun eigen cookie,- en privacybeleid. Bruisend Lissabon verzamelt zelf buiten de anonieme cookies op geen enkele wijze persoongegevens. Wij gebruiken géén tracking-cookies. De samenwerking met onze affiliate partners is puur op basis van uniek gecodeerde links. De diensten van Google gebruiken zelf ook cookies, en kent een eigen privacybeleid, zie http://www.google.nl/policies/privacy/.

Cookies uitschakelen? U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser. Mocht u niet akkoord gaan met de genoemde cookiepolicy raden we u aan geen gebruik te maken van deze website.

Disclaimer Bruisend Lissabon

Bruisend Lissabon, hierna te noemen Bruisend Lissabon, verleent u hierbij toegang tot www.bruisendlissabon.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere doeleinden. Bruisend Lissabon behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Bruisend Lissabon spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bruisend Lissabon. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Bruisend Lissabon nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bruisend Lissabon. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bruisend Lissabon, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Alle foto’s hebben een licentie of mogen worden gebruikt voor commerciële doeleiden en zijn gekocht via Pixabay, Shutterstock, iStock of zijn zelfgemaakte foto’s.

Uitgebreide privacy statement

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bruisend Lissabon verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. We maken wel gebruik van social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webmaster@bruisendlissabon.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bruisend Lissabon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Bruisend Lissabon volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte. Onze affiliate partners werken met ons samen op basis van een unieke linkcode die het surfgedrag van de bezoeker kan terug brengen naar onze website. Dit gebeurt anoniem en zonder enige vorm van overdracht van persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bruisend Lissabon neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bruisend Lissabon) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bruisend Lissabon bewaart geen persoonsgegevens, aangezien u op de website nergens uw persoonlijke gegevens hoeft te gebruiken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bruisend Lissabon verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bruisend Lissabon gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bruisend Lissabon gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Google Analytics en Addthis.com plaatsen analytische cookies om het websiteverkeer te kunnen analyseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bruisend Lissabon en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar webmaster@bruisendlissabon.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bruisend Lissabon wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bruisend Lissabon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via webmaster@bruisendlissabon.nl. Bruisend Lissabon heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.